Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

     
 
Kolejne spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 18-19 września 2013 roku w Elblagu. Jego pierwszy dzień poświęcony był prezentacji dobrych praktyk partnera z województwa warmińsko-mazurskiego.

Dzeń rozpoczał się interaktywną prezentacją Kanału Elbląskiego. Jest to jedna z najczęsciej odwiedzanych atrakcji turystycznych regionu (ok. 100 000 gości rocznie). W chwili obecnej kanał jest objety pracami renowacyjnymi, ktore mają się zakończyć w 2015 roku. Partnerzy projektu odwiedzili odcinek kanału w miejscowości Kąty. Należy zaznaczyć, że o przyznaniu kanałowi statusu :dobrej praktyki“, stanowi nie tylko unikalna metoda transportu śródlądowego, ale kompleksowość destynacji turystycznej, zawierającej m.in. oferty w zakresie usług ekoturystycznych – oglądanie ptaków, ściezki rowerowe.
Więcej informacji nt. Kanału Elbląskiego można znaleźć na jego stronie internetowej: http://www.zegluga.com.pl/index.php?lang=pl
Kolejną dobra praktyką prezentowaną w trakcie wizyty studyjnej był Hotel Miłomłyn Zdrój. Miłomłyn jest wsią liczącą ok. 2000 mieszkańców. Hotel należący do sieci Anders posiada wyspecjalizowaną ofertę terapeutyczną, masażową i dietetyczną. Na miejscu można też skorzystać z basenu, siłowni i innych ofert sportowych. Hotel oferuje tez usługi medyczne. Oferta spa obejmuje nie tylko gości hotelowych , ale i lokalnych mieszkańców. Hotel posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
Wicje informacji można uzyskań na stronie internetowej hotelu: http://www.milomlynzdroj.pl/

Gietrzwald, położony ok. 20 km od Olsztyna – stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, został założony w 1352 r. (jako Dietrichswald). W 1877 r. miało tam miejsce objawienie maryjne. Dziewica Maria ukazala się dwóm dziewczynkom, Barbarze Samulowskiej i Justynie Szafrańskiej. Objawienia miały miejsce kilka razy, a Matka Boska mówiła po polsku (ta cześć Polski była pod zaborem pruskim), tłumacząc jak ważna jest modlitwa i odmawianie różańca. Od tego czasu, pielgrzymi z Polski i zagranicy odwiedzają Gietrzwałd, cudowny obraz maryi i święte źródło. Kosciół Katolicki w 1977 r. potwierdził objawienia. Miejscowość jest obecnie oficjalnym centrum pielgrzymkowym. We wsi mieszka 500 osób, a kolejne 6000 w jej okolicach. Co roku przyjeżdza tu ok. 1 mln osób.
Wieś stara się zapewnić potrzebna pierlgrzymom infrastrukturę: budowane są Centrum Informacji Turystycznej, Centrum Kulturalne oraz parkingi. Otworzono też miejscowy park. O0prócz inwestycji publicznych, obecni są też inwestorzy z Holandii i Belgii (hotele). Potrzebne też będą kolejne inwestycje zwiazane z ułatwieniami dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Wiecej informacji o Gietrzwałdzie mozna znaleźć na stronie internetowej: http://gietrzwald.pl/content/  
Oprócz „strawy duchowej“ Gietrzwałd oferuje też konkretne atrakcje gastronomiczne. Jedną z nich jest Karczma Warmińska http://www.karczma.pl/strona-glowna specjalizująca się w kuchni regionalnej

W trakcie podrozy do Olsztyna, dokonano krotekij prezentacji regionu i miasta. Województwo warmińsko-mazurskie to 116 gmin, 19 powiatów i 49 miast (w tym dwa miasta na prawach powiatu – Olsztyn i Elbląg). Podstawą miejscowej gospodarki jest rolnictwo, leśnictwo i turystyka. Przemysł jest mniej rozwinięty. W regionie mieszka relatywnie liczna mniejszość ukraińska (resultat operacji „Wisła“).
Olsztyn został założony przez Zakon Krzyżacki w 1346 r. i otrzymał prawa miejskie w 1353 r. W Olsztynie w latach 1516-1521 mieszkał Mikołaj Kopernik pelniąc funkcję administratora miasta. Starówka Olsztyna została odbudowana po II wojnie światowej. Miasto jest siedzibą kilku uczelni wyższych (ponad 35 000 studentów). W Olsztynie znajduje się drugie co do wielkości planetarium w Polsce, otworzone w 1973 r. w piećsetna rocznice urodzin Mikołaja Kopernika.
Więcj informacji o Olsztynie mozna znaleźć na stronie internetowej http://www.olsztyn.eu/

W trakcie wizyty w Planetarium, p. Alicja Rutecka, dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Miasta Olsztyn, zaprezentowała Igrzyska Seniorów Warmii i Mazur. Pomysł pochodzi z Holandii. Ta impreza to nie tylko na promowanie sportu dla seniorów, ale także wymiana doświadczeń między partnerami z Polski i zagranicy. W jej trakcie współorganizowane jest wiele imprez towarzyszących. Igrzyska zorganizowano po raz pierwszy w 2012 roku i uczestniczyło w niej ponad1000 zawodników w wieku 40-82 lat. Kolejne igrzyska odbeda się w dniach 21-24 sierpnia 2014 r. Finansowanie zapewnia samorząd województwa, samorządy lokalne, Ministerstwo Sportu i Turystyki, sponsorzy oraz opłata uczestników (50-60 zł / osobę).
Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www.seniorgames2012.org/

Kolejną zaprezentowaną dobrą praktyką program Aktywny Olsztyn W tym roku zorganizowana zostanie jego 4 edycja z udzialem ponad 15 tysięcy uczestników. Budżet programu to 391 mln zł. Programy jest otwarty dla wszystkich grup wiekowych.
Dalsze informacje: http://aktywnie.olsztyn.pl/

Natępną dobra praktyką było Partnerstwo Warmińsko-Mazurskich Wsi Tematycznych ("Miejsca z duszą"). Zaprezentował je p. Wojciech Pałka, prezes partnerstwa. Istnieje 10 wioski tematycznych, które oferują różne programy (wieś aniołów, dzieci, cesarz, piraci, babcia itp.). Partnerstwo jest oparte na wolontariacie i zasobach organizacji pozarządowych.
Dalsze informacje: http://www.miejscazdusza.pl/

Ostatnią dobrą praktyką partnera z wojewódzwa warmińsko-mazurskiego była FOSa (Federacja Organizacji Społecznych) i jej inicjatywa Silver Sharing .Federacja gromadzi 17 organizacji (pracujących na rzecz osób starszych, dzieci, osób ubogich) Uczestniczą one w regionalnym programie wspierającym rozwój wolontariatu (oficjalny program regionalny województwa warmińsko-mazurskiego ) oraz prowadzą zajęcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie warmińsko-mazurskim. W ramach federacji stworzono podsieć poswięconą problemom osób starszych.

Więcej informacji mozna znaleźc na stronie internetowej: http://www.federacjafosa.pl/

 

ZDJĘCIA

 

Back to top