Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego I Zarządzania Środowiskiem Powiatu Szabolcs-Szatmár-Bereg jest spółką non-profit odpowiedzialną za problematykę rozwoju powiatu. W ostatnich latach działania Agencji koncentrowały się w sektorach turystyki, zarządzania odpadami, marketingu i promocji regionalnej.

Głównym priorytetem realizowanych prze Agencję projektów jest turystyka. Przykładem są tu projekty związane z ochroną dziedzictwa historycznego i kulturalnego średniowiecznych kościołów w powiecie Szabolcs-Szatmár-Bereg oraz rumuńskim województwie Satu Mare. Pierwszym z nich był projekt „Szlak kościołów średniowiecznych w Szabolcs-Szatmár-Bereg i Satu Mare”, którego celem było stworzenie nowego produktu turystycznego (http://www.temple-tour.eu/). Kontynuacją tej inicjatywy były kolejne projekty: „Szlak turystyczny do wspólnego dziedzictwa religijno-kulturalnego realizowany wspólnie z partnerem ukraińskim oraz „rozwój trakcji turystycznych na szlaku średniowiecznych kościołów” realizowane w latach 2011 i 2012.

Badania zrealizowane prze Agencję pokazują, że główna grupą docelową projektów są emeryci. Kolejny projekt Agencji „Gastronomiczna podróż do Szabolcs-Szatmár-Bereg i Satu Mare” realizowana wspólnie z partnerem rumuńskim skierowany jest właśnie do tej grupy wiekowej, jakkolwiek w realizowanych w jego ramach imprezach uczestniczą także rodziny i osoby młode.

 

 

 

Back to top