Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

Obszary wiejskie w ostatnich latach zmieniły się radykalnie. Procesy restrukturyzacji gospodarki, starzenie się społeczeństwa, migracja spowodowały, iż doszło do znacznego spadku zaludnienia.

Podstawowym warunkiem funkcjonowania społeczeństwa, a także istotnym elementem jakości życia jednostki na terenach wiejskich jest sprawnie działający zrównoważony transport, stąd potrzeba podjęcia działań niezbędnych jego zapewnieniu.

Wprowadzenie nowych, przyjaznych dla klimatu i środowiska rozwiązań transportowych ułatwi dostęp do edukacji, usług zdrowotnych
i rekreacyjnych, wygeneruje nowe miejsca pracy, stanowić będzie również wsparcie dla rozwoju działalności gospodarczej, w tym turystyki.

Dzięki europejskiemu wsparciu programu Interreg IVC, w ramach projektu Move on Green 13 regionów z 10 europejskich państw członkowskich podzieliło się swoimi doświadczeniami i ciekawymi przykładami „dobrych praktyk” w celu ich dalszego wdrożone.

Niniejsze „Wytyczne polityki” mogą stać się dla wszystkich europejskich regionów wiejskich i górskich użytecznym narzędziem, które przysłuży się ugruntowaniu znaczenia zrównoważonego transportu dla regionalnych podmiotów strategicznych, a także znalezieniu właściwych rozwiązań służących poprawie zrównoważonej mobilności w regionach.

Projekt ów, realizowany w latach 2007-2013, czytelnie ilustruje korzyści jakie przynosi ulepszona polityka spójności; rozwój zrównoważonej i efektywnej sieci transportowej na obszarach wiejskich przyczynia się do osiągnięcia przez regiony, konkurencyjnego
i zrównoważonego wzrostu gospodarczego na rodzimym obszarze.

Ulepszona polityka spójności na lata 2014-2020 wymaga, aby po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami opracowane zostały regionalne strategie. Spowoduje to, iż dostępne środki finansowe skoncentrowane zostaną na obszarach mających kluczowe znaczenie.

Back to top