Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uczestnictwa Województwa Podkarpackiego w projekcie 1130R4 MOVE ON GREEN realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C.

W projekcie będzie współpracowało 13 partnerów z 10 europejskich krajów, w tym z Hiszpanii, Austrii, Francji, Grecji, Łotwy, Niemiec, Polski, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Węgier w celu wypracowania realnych strategii i praktyk dotyczących zrównoważonego transportu. Strona projektu: http://www.interreg4c.eu/showProject.html?ID=55160

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w dniach 28-30 marca w Hiszpanii, w malowniczym Teruel. Gospodarzem tego wydarzenia był partner wiodący – Prowincja Teruel. Województwo Podkarpackie reprezentowały na spotkaniu pracownice Departamentu Ochrony Środowiska Natalia Soja oraz Anna Piwowar, które przedstawiły prezentację województwa uzasadniającą potrzebę udziału w projekcie. Podczas wizyty przedstawiciele regionów biorących udział w projekcie ustalili m.in. zadania na najbliższe miesiące. Ponadto, uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć obiekt związany z przemysłem motoryzacyjnym - MotorLand Aragón składający się z parku technologicznego oraz toru wyścigowego.

Projekt Move on Green realizowany w ramach programu INTERREG IV C ma na celu ułatwić wymianę dobrych praktyk pomiędzy europejskimi regionami, zwiększyć skuteczność polityki zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich, poprzez wymianę doświadczeń w tym zakresie, z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych oraz zwiększyć świadomość i wiedzę władz oraz mieszkańców w tym zakresie.

Niedostateczny rozwój i stan infrastruktury komunikacyjnej w naszym regionie stanowi poważną barierę w rozwoju obszarów wiejskich. Udział Województwa Podkarpackiego w projekcie pozwoli skorzystać z doświadczeń innych krajów, w celu polepszenia stanu infrastruktury transportowej obszarów wiejskich, zwłaszcza na terenach zagrożonych wyludnieniem. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego refunduje 85 % poniesionych kosztów, pozostała część stanowi wkład własny Województwa.

Projekt potrwa do końca 2014 roku. W tym okresie odbędzie się szereg spotkań u kilku z partnerów. Celem projektu jest przygotowanie dokumentu, przydatnego dla partnerów, jak również dla wszystkich obszarów wiejskich w Europie pt. "Wytyczne polityk europejskich. Zalecenia w zakresie zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich". Nasze Województwo będzie gościć przedstawicieli pozostałych partnerów pod koniec bieżącego roku.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Back to top