Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

unlock logo

Celem Projektu jest zmniejszenie dysproporcji między regionami europejskimi i ulepszenie instrumentu polityki na rzecz wzmocnienia zrównoważonego wzrostu, konkurencyjności MŚP i tworzenia miejsc pracy, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, w rozwijającej się regionalnej gospodarce, oparte na zielonym wodorze, poprzez umożliwienie odpowiedzialnym organom politycznym:

 1. dzielenia doświadczeń między sobą i identyfikowania dobrych praktyk,
 2. rozwijania nowej wiedzy poprzez udział we wspólnych działaniach edukacyjnych oraz uczeniu się indywidualnym i organizacyjnym,
 3. angażowaniu grup odpowiednich interesariuszy i podnoszenie jakości (istniejących) systemów zarządzania,
 4. zdobywania wiedzy specjalistycznej od zaangażowanych uniwersytetów,
 5. wyciągania wniosków politycznych na rzecz poprawy interwencji regionalnych.

Współpraca międzyregionalna w ramach tej inicjatywy pomiędzy podmiotami polityki regionalnej, koncentrująca się na uczeniu się na podstawie doświadczeń z realizacji polityki, umożliwi właściwe podejście do takich wyzwań jak stworzenie lokalnego (zielonego) ekosystemu wodorowego w celu wspierania transformacji energetycznej, a jednocześnie zwiększenia wzrostu i konkurencyjności MŚP.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2027 r.

Całkowity budżet projektu wynosi 1 966 647,00 EUR, w tym budżet dla Województwa Podkarpackiego: 184 224,00  EUR.

Partnerami projektu są:

 1. Hanze Uniwersytet Nauk Stosowanych Groningen – Niderlandy (Lider projektu)*;
 2. Województwo Podkarpackie;
 3. Prowincja Friesland – Niderlandy;
 4. Region Vasterbotten– Szwecja;
 5. Region Puglia – Włochy;
 6. DITNE, Włoski Krajowy Klaster Technologiczny Energii – Włochy;
 7. Wspólnota Międzygminna Médio Tejo – Portugalia;
 8. Mallorca Island Council, władze regionalne Majorki – Hiszpania;
 9. Gmina Ånge – Szwecja.

*W Groningen powstała pierwsza na świecie Dolina Wodorowa na bazie lotniska Groningen Airport Eelde. Województwo Podkarpackie podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem Podkarpacka Dolina Wodorowa, którego członkowie deklarują chęć uczestnictwa w realizacji przedmiotowego projektu w roli Interesariuszy.

Aktualności projektu

Strona projektu

Back to top