Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe High res logo

Rozstrzygnięcie pierwszego naboru wniosków Interreg Europa 2021-2027 jest planowane w grudniu 2022 roku. W związku z tym, publikujemy tłumaczenie robocze umowy o dofinansowanie (ang. Subsidy contract).

Zawarcie umowy o dofinansowanie jest obowiązkowe dla zatwierdzonych projektów Interreg Europa 2021-2027. Umowę podpisuje z Instytucją Zarządzającą (francuski region Hauts-de-France) partner wiodący projektu.

Polska wersja językowa umowy o dofinansowanie ma charakter pomocniczy. Obowiązuje oryginał w języku angielskim zamieszczony na Portalu Interreg Europa, w pakiecie aplikacyjnym do pierwszego naboru wniosków.

Więcej informacji na temat umowy o dofinansowanie można znaleźć w podręczniku programu. Wiążący charakter ma podręcznik w języku angielskim – Programme manual, section 5.1.3 Subsidy contract Pomocnicza, polska wersja podręcznika jest dostępna w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Back to top