Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

Komitet Monitorujący program Interreg Europa (KM) zatwierdził do dofinansowania projekty złożone w pierwszym naborze. Lista zatwierdzonych projektów jest dostępna na stronie programu:  http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/39/first-call-projects-approved/KM zdecydował o dofinansowaniu wszystkich 64 projektów rekomendowanych warunkowo. Zatwierdzenie projektu z warunkami oznacza, że podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi po ustaleniu partnera wiodącego z WS ostatecznego kształtu projektu. Warunki opisano w pełnej ocenie wniosków. Partnerzy wiodący zostaną poinformowani przez WS o trybie prac nad warunkami.

Wśród zatwierdzonych wniosków znajdują się trzy projekty z udziałem partnerów z Podkarpacia:

  • P2L2 Public Policy Living Laboratory (Województwo Podkarpackie/Politechnika Rzeszowska)
  • SOCIAL-SEEDS Exploiting Potentials of Social Enterprises through Standardized European Evaluation and Development System (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego)
  • BUIL2LC Boosting Low Carbon Innovative Building Rehabilitation in European Regions (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego)


Podsumowanie wyników 1. naboru

- dostępne
środki EFRR: ok. 107 500 000 euro

- liczba zatwierdzonych projektów: 64 (wszystkie warunkowo)
- łączna kwota wnioskowanego EFRR w zatwierdzonych projektach:  99 153 653,00 euro (może ulec obniżeniu w wyniku nałożonych warunków) EFRR w zatwierdzonych projektach                Liczba projektów
Oś priorytetowa 1         34 302 085,95                21
Oś priorytetowa 2        28 430 514,95                18
Oś priorytetowa 3        22 164 055,30                15
Oś priorytetowa 4        14 256 996,80                10
Łącznie                        99 153 653,00                64 Dane dla Polski:

- liczba polskich partnerów w zatwierdzonych projektach: 29

- liczba zatwierdzonych projektów z polskim udziałem: 27

- polski partner wiodący: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

- łączny EFRR dla polskich partnerów w zatwierdzonych projektach: ponad 4,2 mln euro (może ulec zmianom ze względu na nałożone warunki)

Drugi nabór wniosków odbędzie się w terminie 5 IV - 13 V br. W I połowie kwietnia br., w Warszawie, planowane organizację seminarium informacyjnego dla polskich wnioskodawców. O szczegółach dotyczących seminarium zostaną przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Back to top