Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

  1. Nadawcą newslettera/mailingu, o którym mowa na niniejszym portalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zwany dalej Urzędem.
  2. Korzystanie z usługi newslettera/mailingu jest dobrowolne, bezpłatne i bezterminowe.
  3. Newsletter/mailing jest dostępny dla każdego użytkownika poczty e-mail, który potwierdzi chęć jego otrzymywania.
  4. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji newslettera/mailingu przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na wprowadzeniu swojego adresu e-mail, akceptacji polityki prywatności oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
  5. Newsletter/mailing zawiera w szczególności aktualności i informacje dotyczące Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a także Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.
  6. Zawsze jest możliwe wycofanie zgody i rezygnacja z otrzymywania newslettera/mailingu, poprzez wybór i wykorzystanie zakładki: „Wypisz się z newslettera” lub poprzez kliknięcie linku „rezygnuję” zamieszczonego w dole każdej wiadomości zawierającej newsletter/mailing.

Back to top