Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

log pl skW związku z zaistniała sytuacją spowodowaną ogłoszeniem stanu epidemii (SARS-CoV-2), która może mieć wpływ na termin realizacji poszczególnych zadań w mikroprojektach, w tym konieczność wydłużenia czasu trwania projektu (możliwe przedłużenie powyżej 18 m-cy), co z kolei może spowodować problemy z płynnością finansową partnerów realizujących mikroprojekty dopuszcza się możliwość częstszego raportowania wydatków, poprzez składanie raportów częściowych/dodatkowych (zgodnie z Komunikatem dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w związku z pandemią COVID-19) na zasadach opisanych w Procedurze.

Szczegóły w załączniku. 

Back to top