Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Podręcznik beneficjenta.pdf)Podręcznik beneficjenta.pdf[ ]2900 kB
Pobierz plik (Zał. 1 Lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania.pdf)Zał. 1 Lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania.pdf[ ]447 kB
Pobierz plik (Zał. 10 Umowa o dofinansowanie projektu.pdf)Zał. 10 Umowa o dofinansowanie projektu.pdf[ ]601 kB
Pobierz plik (Zał. 11 Procedura zgłaszania osób w SL.pdf)Zał. 11 Procedura zgłaszania osób w SL.pdf[ ]796 kB
Pobierz plik (Zał. 12 Zasady współfinansowania projektów.pdf)Zał. 12 Zasady współfinansowania projektów.pdf[ ]574 kB
Pobierz plik (Zał. 13 Wniosek ws zmian_decyzja PW.pdf)Zał. 13 Wniosek ws zmian_decyzja PW.pdf[ ]641 kB
Pobierz plik (Zał. 13 Wniosek ws zmian_decyzja WST.pdf)Zał. 13 Wniosek ws zmian_decyzja WST.pdf[ ]644 kB
Pobierz plik (Zał. 14 Zasady realizacji Projektów Parasolowych.pdf)Zał. 14 Zasady realizacji Projektów Parasolowych.pdf[ ]951 kB
Pobierz plik (Zał. 15 REJESTR ZMIAN PODRĘCZNIKA.pdf)Zał. 15 REJESTR ZMIAN PODRĘCZNIKA.pdf[ ]214 kB
Pobierz plik (Zał. 2 Umowa partnerska.pdf)Zał. 2 Umowa partnerska.pdf[ ]566 kB
Pobierz plik (Zał. 3 Wskaźniki produktu i rezultatu w poszczególnych osiach priorytetowych.pdf)Zał. 3 Wskaźniki produktu i rezultatu w poszczególnych osiach priorytetowych.pdf[ ]531 kB
Pobierz plik (Zał. 4  Podręcznik analiz finansowych_1. Wytyczne.pdf)Zał. 4 Podręcznik analiz finansowych_1. Wytyczne.pdf[ ]2739 kB
Pobierz plik (Zał. 4  Podręcznik analiz finansowych_2. Uszczegółowienie.pdf)Zał. 4 Podręcznik analiz finansowych_2. Uszczegółowienie.pdf[ ]1335 kB
Pobierz plik (Zał. 4  Podręcznik analiz finansowych_3_met. standardowa _ štandardná met. PL-SK)Zał. 4 Podręcznik analiz finansowych_3_met. standardowa _ štandardná met. PL-SK[ ]197 kB
Pobierz plik (Zał. 4  Podręcznik analiz finansowych_4_metoda przyrostu _ prírastkova met. PL-S)Zał. 4 Podręcznik analiz finansowych_4_metoda przyrostu _ prírastkova met. PL-S[ ]206 kB
Pobierz plik (Zał. 4  Podręcznik analiz finansowych_5_infr. drogowa _ infr. cestovného ruchu P)Zał. 4 Podręcznik analiz finansowych_5_infr. drogowa _ infr. cestovného ruchu P[ ]219 kB
Pobierz plik (Zał. 4  Podręcznik analiz finansowych_6_podsumowanie _ zhrnutie analýzy PL-SK 24)Zał. 4 Podręcznik analiz finansowych_6_podsumowanie _ zhrnutie analýzy PL-SK 24[ ]128 kB
Pobierz plik (Zał. 4  Podręcznik analiz finansowych_7_instrukcja obsługi arkuszy.pdf)Zał. 4 Podręcznik analiz finansowych_7_instrukcja obsługi arkuszy.pdf[ ]211 kB
Pobierz plik (Zał. 4  Podręcznik analiz finansowych_weryfikacja płynności finansowej.pdf)Zał. 4 Podręcznik analiz finansowych_weryfikacja płynności finansowej.pdf[ ]311 kB
Pobierz plik (Zał. 5 Pomoc de minimis i pomoc publiczna.pdf)Zał. 5 Pomoc de minimis i pomoc publiczna.pdf[ ]709 kB
Pobierz plik (Zał. 6 Węzły sieci transportowej.pdf)Zał. 6 Węzły sieci transportowej.pdf[ ]405 kB
Pobierz plik (Zał. 7 Poradnik z zakresu informacji i promocji.pdf)Zał. 7 Poradnik z zakresu informacji i promocji.pdf[ ]1207 kB
Pobierz plik (Zał. 8 Zalecenia dot. zamówień publicznych.pdf)Zał. 8 Zalecenia dot. zamówień publicznych.pdf[ ]801 kB
Pobierz plik (Zał. 9 Kryteria oceny projektów.pdf)Zał. 9 Kryteria oceny projektów.pdf[ ]929 kB

Back to top