Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Zaktualizowano załącznik 8.1 do Podręcznika beneficjanta - Zasady szczegółowe dotyczące udzielania zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów.

Odnośnik do informacji https://pl.plsk.eu/-/aktualizacja-zalacznika-nr-8-1-do-podrecznika-beneficjenta 

 

Back to top