EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

   W dniach 3-4 sierpnia 2018 roku w Polańczyku odbyła się kolejna edycja wydarzenia regionalnego Regaty o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz XIX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żeglarskiej EKO CYPEL

Regionalny Punkt Kontaktowy miał na wydarzeniu swój punkt informacyjny, w którym podczas trwania imprezy można było dowiedzieć się więcej o projektach zrealizowanych bądź realizowanych w ramach programu. Zapewniliśmy również wiele atrakcji, w tym m.in.: szkolenie dla dzieci i młodzieży z zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą i podstaw udzielania pierwszej pomocy, które zostało przeprowadzone przez Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz konkurs piosenki szantowej przeprowadzony przez Zespół KLANG. W tym samym czasie dzieci mogły wykazać się kreatywnością plastyczną kolorując traktor, który wspólnymi siłami przygotowali pracownicy WST programu Polska-Słowacja wraz z Dyrektorem Centrum Projektów Europejskich :)

Gośćmi specjalnymi wydarzenia oraz naszego punktu byli: Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller wraz z zastępcą.

Zapraszamy do relacji zdjęciowej

Zdjęcia i tekst: Irena Steciak

 

reg zm