Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

13 czerwca 2014 r. w Rzeszowie odbyło się trzecie spotkanie grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego. Poprzednie odbywały się Nowej Wsi i słowackiej Starej Ľubovňej. Podczas ubiegłych posiedzeń poruszano kwestie związane m.in. stanem  realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, czy ważnej z punktu widzenia Podkarpacia - trasy S19. Rzeszowskie obrady otworzył przewodniczący grupy roboczej – marszałek Władysław Ortyl.

W słowach skierowanych do zgromadzonych marszałek potwierdził zaangażowanie samorządu i podkreślił rolę projektów  w ramach współpracy.

- Wszyscy jesteśmy przekonani, że program współpracy, zarówno przyszły, jak i ten obecny jest bardzo ważnym elementem współpracy polsko-słowackiej. Choć projekty w ramach tego programu czasami są niewielkie w porównaniu do tych krajowych czy regionalnych, jednak z punktu widzenia relacji Polsko-Słowackich, a także relacji społecznych, są niezmiernie ważne - powiedział Władysław Ortyl.

Na spotkaniu prelegenci podsumowali realizację Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 oraz przedstawili stan prac nad nowym programem, który będzie realizowany w obecnej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich. Grzegorz Gołda, kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT PL-SK 2007-2013, podsumował działania podjęte w każdej z czterech osi programu. Powiedział też m.in. o wysokości funduszy na poszczególne priorytety, a także o ilości zrealizowanych projektów. 160 mln euro to pula na realizacje zadań, z której najwięcej trafiło do pierwszej osi – wykorzystane zostały na rozwój infrastruktury transgranicznej. Na rozwój społeczno-gospodarczy przeznaczono ponad 53 mln euro, a na wsparcie inicjatyw lokalnych prawie 27 mln euro.

 

 

 

Back to top