Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

 

W dniu 11 maja 2022 r. w Hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Aglomeracje na obszarach transgranicznych EU” podsumowująca realizację mikropro projektu „Silne aglomeracje – silne Karpaty” w ramach Osi Priorytetowej "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza."

Partnerami projektu są Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” (Partner Wiodący) oraz Związek Miast i Gmin Słowacji.

Podczas konferencji zaprezentowano m.in. efekty realizacji projektu i podkreślono znaczenie aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej na obszarze transgranicznym.

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie, którzy promowali program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i realizowane w jego ramach projekty.

DSCF2426 2DSCF2448 2DSCF2428 2DSCF2438 2DSCF2428 2

 DSCF2439 2DSCF2445 2DSCF2447 2

Back to top