Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

 

 

W dniu 11 maja 2022 r. w Hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Aglomeracje na obszarach transgranicznych EU” podsumowująca realizację mikropro projektu „Silne aglomeracje – silne Karpaty” w ramach Osi Priorytetowej "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza."

Partnerami projektu są Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” (Partner Wiodący) oraz Związek Miast i Gmin Słowacji.

Podczas konferencji zaprezentowano m.in. efekty realizacji projektu i podkreślono znaczenie aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej na obszarze transgranicznym.

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie, którzy promowali program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i realizowane w jego ramach projekty.

DSCF2426 2DSCF2448 2DSCF2428 2DSCF2438 2DSCF2428 2

 DSCF2439 2DSCF2445 2DSCF2447 2