Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

W dniu 7 kwietnia 2022 r. w Hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca relizację projektu "E-edukacja, czyli nauczanie w XXI wieku" zarganizowana przez Powiat Rzeszowski. Projekt realizowany był ze słowackim partnerem - Miastem Stropkov w ramach Osi Priorytetowej „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

Celem mikroprojektu była poprawa edukacji na obszarze powiatu rzeszowskiego i miasta Stropkov dzięki wspólnym działaniom w zakresie nabycia specjalistycznej wiedzy wśród kadry pedagogicznej na temat mediów społecznościowych oraz wymianie doświadczeń dla aktywizowania młodzieży z problemami społecznymi. Projekt ma przyczynić się do wsparcia pracy nauczycieli szkół specjalistycznych z obszaru pogranicza w zakresie pracy z uczniem w warunkach zapotrzebowania na pracę zdalną (tzw. e-edukacja).

Podczas wydarzenia dokonano prezentacji projektu i podsumowano realizowane w jego ramach dzialania. Uczestnicy mogli również zapoznać się z prezntacjami polskich i słowackich ekspertów na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych w zakresie edukacji, aktywizacji młodzieży z problemami społecznymi oraz promocji pogranicza. W tralcie konferencji odbył się rownież panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z zakresu mediów społecznościowych w sferze edukacji oraz na rynku pracy.

W trakcie konferencji pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie promowali program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 i realizowane w jego ramach projekty.

 DSC 0603DSC_0599.jpgDSC 0604DSC 0611DSC 0613

IMG 20220407 102201 539DSC 0614

Back to top