Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Komisja Europejska (DG REGIO) rozpoczęła badanie wspierające śródokresową ocenę Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w perspektywie 2021-2027. W ramach badania specjalna ankieta zbiera opinie odpowiednich zainteresowanych stron, głównie: Członków Komitetów Monitorujących, Instytucji Zarządzających, Instytucji Wdrażających i Instytucji Koordynujących.

Biorąc pod uwagę znaczenie oceny śródokresowej dla przyszłości polityki spójności, zachęcamy do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety.

Ankietę można wypełnić w dowolnym języku UE i jest ona dostępna pod tym linkiem: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mid-Term-ERDF-CF-JTF_21-27.

Ankieta będzie dostępna do wypełnienia do piątku, 3 maja 2024.

Back to top