EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Tytuł projektu: „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš v Humennom (Regionalna Organizacja Turystyczna Horný Zemplín i Horný Šariš)

logo PBU 2014-2020Tytuł projektu: "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza"

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – Ukraina.

Logo Interreg EuropaTytuł projektu: "OUR WAY PreservatiOn and promotion of cUltural and natural heRitage through GreenWAYs (Zachowaniei promocja dziedzictwa ekologicznego i naturalnego za pośrednictwem „Zielonych ścieżek"

Partner wiodacy: Murcia Region Institute of Tourism (ES)

Partner projektu: Województwo Podkarpackie

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny"

Partner wiodący: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Partner projektu: Województwo Podkarpackie (www.podkarpackie.pl)