EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

log baltic

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących 11. Dorocznego Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego „Our Region, Our Future. Towards a Decade of Innovation and Sustainability” pragniemy poinformować, że ze względu na niepewną sytuację epidemiczną, organizatorzy zdecydowali o odbyciu Forum wyłącznie on-line w dniu 20 października 2020 r.

log baltic   4-5.02.2020 w Rydze odbyły się dwa spotkania grupy NK: (1) - w gronie własnym, poświęcone głównie rewizji Planu Działania SUERMB; (2) – łączone NK ze Wspólnym Komitetem Programującym (Joint Programming Committee) programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 (JPC IBSR) poświęcone przyszłej współpracy SUERMB z Programem IBSR 2021-2027.

 

 

log baltic  5-6 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie wspólnego komitetu programującego (JPC) współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego po 2021 roku. Po wielu latach nieobecności delegacja białoruska dołączyła do prac komitetu i deklaruje chęć wzięcia aktywnego udziału w nowym programie.