EWT logo

stopka WP

UE header

log baltic   4-5.02.2020 w Rydze odbyły się dwa spotkania grupy NK: (1) - w gronie własnym, poświęcone głównie rewizji Planu Działania SUERMB; (2) – łączone NK ze Wspólnym Komitetem Programującym (Joint Programming Committee) programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027 (JPC IBSR) poświęcone przyszłej współpracy SUERMB z Programem IBSR 2021-2027.

 

 

log baltic   5-6 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie wspólnego komitetu programującego (JPC) współpracę transnarodową w regionie Morza Bałtyckiego po 2021 roku. Po wielu latach nieobecności delegacja białoruska dołączyła do prac komitetu i deklaruje chęć wzięcia aktywnego udziału w nowym programie.