EWT logo

stopka WP

UE header

log pl sk

   W ramach procedury rozeznania rynku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie pomiaru i analizy 5 wskaźników rezultatu. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z metodyką przedstawioną w „Koncepcji i metodyce, przeprowadzenia pomiaru oraz oszacowania wartości pośrednich i docelowych wskaźników rezultatu dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020”.

 

1 180323miir   Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją.

ban regaty 19    Już po raz kolejny Program Interreg Polska-Słowacja był obecny na Regatach o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wyścigi żaglówek po Zalewie Solińskim w tym roku odbyły się 3 sierpnia i tak jak ostatnimi laty miały miejsce w Polańczyku.