EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” 14 mikroprojektów i w ramach projektu parasolowego pt. „Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim” 7 mikroprojektów.

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

15 grudnia 2020 odbyło się pierwsze w historii programu posiedzenie Komitetu Monitorującego w trybie online. Podczas obrad omówiono między innymi postęp prac nad nowym programem na lata 2021-2027, przyjeto plan wykorzystania wolnych środków w 1. osi priorytetowej programu, oraz zatwierdzono plan działań informacyjno-promocyjnych na rok 2021.

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Interreg od 30 lat w Europie, a od 16 lat w Polsce wspiera współpracę ponad granicami. Dzięki programowi budujemy sąsiedzkie relacje i uczymy się współpracy w międzynarodowym partnerstwie.

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020, Regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie przedstawia zapowiedź spotów reklamowych o rezultatach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, z uwzględnieniem projektów zrealizowanych i realizowanych przez beneficjentów z woj. podkarpackiego i partnerów z kraju preszowskiego. Zapraszamy do obejrzenia materiałów!

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Rok 2020, to rok szczególny – świętujemy 30 lecie Interregu, ktory obejmuje współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną. Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 jest wzmacnianie partnerskiej polsko-słowackiej współpracy, mającej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego oraz podnoszenie poziomu życia jego mieszkańców.