EWT logo

stopka WP

UE header

   1 180323miirDepartament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją.