EWT logo

stopka WP

UE header

pbu20 baner

    Wspólny Komitet Programujący jest odpowiedzialny za przygotowanie nowego Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2021. Program będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” polityki spójności Unii Europejskiej oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej zastępującego obecny Europejski Instrument Sąsiedztwa.

   1 180323miirDepartament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją.