EWT logo

stopka WP

UE header

ie banerInformujemy, że Krajowy Punkt Kontaktowy programu Interreg Europa we współpracy z polskimi partnerami programu przygotował serię artykułów, w których prezentuje rezultaty i wpływ projektów na polskie regiony.

ie baner   18 lutego br., w godzinach 10:30 – 12:00, program Interreg Europa organizuje webinarium na temat polityk ukierunkowanych na innowacje (Mission-oriented innovation policies webinar).  

 

Interreg Europe     DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej (DG GROW), Centrum informacyjne współpracy regionalnej UE-Japonia we współpracy z Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia oraz DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO) organizują Wydarzenie poświęcone współpracy klastrów i regionów UE-Japonia w dniach 27–29 kwietnia 2020 r. W Strasburgu, Francja.