EWT logo

stopka WP

UE header

 

 

Program Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa 2014-2020

 

Budżet programu: 246 mln euro z EFRR.

Obszar wsparcia: obszar 9 krajów UE: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec (wybrane regiony), Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Włoch (wybrane regiony).

 

Terytorium Europy Środkowej posiada wiele atutów, ale stoją też przed nim liczne wyzwania. Obszar ten jest wysoce niejednorodny, zarówno pod względem geograficznym, jak i gospodarczym oraz społecznym. Dążeniem programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Jej kluczowe zadanie to wspieranie projektów w dziedzinach takich jak: innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe w obszarze Europy Środkowej. Program będzie wspierał głównie działania o charakterze miękkim, możliwa będzie jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym.

 

inter ce map

 

Beneficienci z wojewodztwa podkarpackiego w perspektywie 2014 - 2020 zrealizowali projekty na łączna kwote 1 227 302,52 EURO, w tym:

ES2