EWT logo

stopka WP

UE header

 

 

Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

 

 

Budżet programu: 260 mln euro z EFRR.

Obszar wsparcia: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec oraz państwa spoza UE: Norwegia, Białoruś oraz Rosja (wybrane regiony).

Morze Bałtyckie stanowi wspólny zasób środowiskowy i ekonomiczny, którego użytkowanie stawia wiele wyzwań, związanych między innymi z ochroną środowiska i transportem morskim, którym nie są w stanie sprostać pojedyncze państwa. Można im podołać, podejmując współpracę w gronie wielu krajów. W ten sposób w programie w latach 2014–2020 wspierane będą projekty w zakresie innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu.

 

bsr mapka

 Beneficienci z wojewodztwa podkarpackiego w perspektywie 2014 - 2020 zrealizowali projekty na łączna kwote 132,206,40 EURO, w tym:

Interreg BS2