EWT logo

stopka WP

UE header

DSC 0205   Konferencja została zorganizowana w  dniu 19 listopada 2019 roku przez oddział Współpracy Terytorialnej Departamentu Gospodarki Regionalnej  w Hotelu Zamek w Krasiczynie. W przygotowanie wydarzenia aktywnie włączył się również  polski oddział Programu z siedzibą w Rzeszowie. Głównym celem konferencji było przedstawienie i omówienie stanu realizacji oraz założeń Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w nadchodzącej perspektywie.