EWT logo

stopka WP

UE header

 

 

W dniu 18 września 2014 w Komitecie Regionów w Brukseli odbyła się konferencja końcowa Projektu TOURAGE – Rozwój Turystyki Seniorów w Regionach Peryferyjnych – Doświadczenia i Perspektywy. Głównym celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu TOURAGE i zapoznanie jej uczestników z zidentyfikowanymi 55 tzw. dobrymi praktykami w zakresie wsparcia turystyki seniorów i ich zrealizowanymi transferami pomiędzy partnerami projektu.

Prezentacje z konferencji:

 

Zdjęcia:

 

http://www.tourage.eu/index.php?mact=Gallery,m2efa8,default,1&m2efa8dir=Final-Conference%2F&m2efa8returnid=60&page=60

 

 

 

Sprawozdania z konferncji końcowej Projektu TOURAGE (w języku angielskim)